Čo je to
ekodizajn

Pod pojmom Ekodizajn si zrejme väčšina ľudí predstaví buď výrobky zelenej farby, alebo zelené výrobky v zmysle, že sú šetrné k životnému prostrediu. V podstate môžeme povedať, že pravdu má druhá skupina. Ale čo vlastne ten pojem ekodizajn znamená?

Ochrana životného prostredia

Za posledné desaťročia si spotrebitelia začali uvedomovať, že naše životné prostredie potrebuje ochranu a to podľa možnosti čím skôr. Ľudia sa začali detailnejšie zaujímať o výrobky, ktoré kupujú a to hlavne o ich dopad na našu planétu. Do stredobodu pozornosti sa nedostala iba otázka, či je daný výrobok vyrobený čisto z prírodných materiálov a prísad, ale aj či je prevádzka zakúpeného výrobku ekologická, resp. akým spôsobom sa po skončení ich životného cyklu výrobky zlikvidujú. Čoraz väčšie množstvo obyvateľov Zeme si je vedomých faktu, že to, aké zariadenia používajú, ako ich používajú a akým spôsobom sa ich napokon zbavujú, má dopad na to, akú krajinu neskôr zanechajú svojim deťom. Ekodizajn ponúka cestu, prostredníctvom ktorej je možné v tomto duchu zmeniť globálny priemysel, ako aj prístup a zmýšľanie zákazníkov, resp. spotrebiteľov.

Požiadavky
ekodizajnu

Pozrime sa na to technicky. Ekodizajn je norma, resp. zoznam stanovených požiadaviek, ktorým musí daný výrobok plne vyhovovať, aby bol jednak účinný po stránke energetickej a aby bol celkovo šetrný k nášmu životnému prostrediu. Európska únia dokonca vypracovala aj zoznam konkrétnych skupín a výrobkov, ktoré sa bez splnenia týchto kritérií už nemôžu na území EÚ ani predávať.
Požiadavky vzťahujúce sa na ekodizajn možno rozdeliť na dve skupiny a to na osobitné a všeobecné. Prvá skupina, teda osobitné požiadavky sú vyjadrené a stanovené konkrétnymi číslami, ako je napríklad maximálna spotreba paliva s tým, že hraničné hodnoty sú zväčša jedinečné pre danú skupinu výrobkov. Druhá, všeobecná skupina požiadaviek nemá vopred stanovené hodnoty, ktoré pri tejto skupine ani nie sú potrebné, nakoľko v tomto prípade ide o požiadavky iného charakteru, ako trebárs aby bol daný výrobok recyklovateľný a aby bol k nemu pripojený návod, ako ho ekologicky prevádzkovať.

Zhnutie

Takže čo je vlastne ekodizajn? Jedná sa iba o technické požiadavky, či novodobý smer ekologickej zodpovednosti? V skutočnosti je to akási kombinácia oboch z hľadiska efektívnej výroby a celkovej šetrnosti a spravovaní zdrojov. Najzodpovednejšie zo spoločností dokonca prevzali ekodizajn, ako svoju filozofiu a jeho požiadavky integrovali do vlastných ekologických programov. Nakoniec tak viaceré z firiem zašli dokonca oveľa ďalej, než od nich pôvodne požadovalo európske spoločenstvo.

Energetický
štítok

Energetický štítok existuje už nejakú dobu pre rôzne typy zariadení a označuje okrem iného energetickú účinnosť, ktorá je na štítku znázornená jednoduchou farebnou stupnicou. Od roku 2015 sa tieto štítky zaviedli aj pre tepelné zdroje a vykurovacie zariadenia. Ich úlohou je poskytnúť spotrebiteľovi prehľadne informácie týkajúce sa energetickej účinnosti daného produktu, ako aj motivácia spotrebiteľa na nákup účinných, resp. úsporných produktov.

Označovanie
informácií

Energetický štítok je malá nálepka, ktorá sa spravidla nachádza na dobre viditeľnom mieste. V závislosti od toho, či ide o nový, alebo starší produkt, obsahuje energetický štítok viacero informácií, ako sú napríklad:

  • oblasť použitia a funkcia zdroja tepla
  • trieda energetickej účinnosti
  • hlučnosť zariadenia
  • tepelný výkon zdroja tepla

Energetický štítok krbovej vložky BeF Flat 7
Energetický štítok krbovej vložky BeF Flat 7

Trieda energetickej
účinnosti

Trieda energetickej účinnosti je na energetickom štítku hlavným prvkom, ktorá sa dá odčítať vo forme farebnej stupnice, ako aj písmena. Má za úlohu oboznámiť spotrebiteľa, o energetickosti, resp. úspornosti daného vykurovacieho zariadenia. V minulosti sa stupnica energetickej účinnosti pohybovala medzi triedami A++ G, no od roku 2019 sa rozšírila na skupiny od triedy A+++ až po triedu F.

Tepelný výkon
zdroja tepla

Údaj o vykurovacom výkone zariadenia nájdeme spravidla na nových zariadeniach. Táto hodnota sa na energetickom štítku uvádza v kilowattoch (kW). Všeobecne platí, že pre potreby vykurovania nového rodinného domu stačí spotrebič z nižším výkonom, nakoľko takéto novostavby disponujú veľmi dobrou tepelnou izoláciou.

Energetické štítky sa po ich zavedení stali povinnými pre skoro všetky vykurovacie zariadenia a spotrebiče všeobecne.